تعمیرات موبایل
گارانتی پلاس
hamburger
تعمیرات موبایل
گارانتی پلاس

قوانین و مقررات

مقررات فروش اینترنتی کسری پارس

تایید و پرداخت فاكتور توسط خریدار به منزله تایید تمامی موارد در بخش مقررات سایت کسری پارس می‌باشد.