تعمیرات موبایل
گارانتی پلاس
hamburger
تعمیرات موبایل
گارانتی پلاس
contact contact-mobile

با ما در ارتباط باشید

آدرس:
ساعت کاری:
دفتر مرکزی:
ایمیل:
تهران، خیابان مطهری، نرسیده به شریعتی، روبروی ترکمنستان، پلاک 33 صندوق پستی 4474-15875
خدمات: از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 - پنجشنبه 9 تا 13
فروش: از شنبه تا چهارشنبه 10 تا 18- پنجشنبه 10 تا 14

با ما در ارتباط باشید

contact-address
آدرس:
تهران، خیابان مطهری، نرسیده به شریعتی، روبروی ترکمنستان، پلاک 33
صندوق پستی 4474-15875
contact-time
ساعت کاری:
خدمات: از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 - پنجشنبه 9 تا 13

فروش: از شنبه تا چهارشنبه 10 تا 18- پنجشنبه 10 تا 14
contact-email
ایمیل:
info@kasrapars.ir sales@kasrapars.ir
پیام ارسال شد